Bemutatkozás Aktuális Meseterápia Művészetpszichoterápia Megjelent írások és előadások Konferencia-előadások Kapcsolat  
 
Katarzisélményre épülő tematikus művészetpszichoterápia. In: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. (Demetrovics Zsolt, Kökönyei Gyöngyi és Oláh Attila szerk.) Trefort Kiadó, 2007.
A lelki dinamika újjászerveződését elősegítő vizuális művészeti terápia – a módszer bemutatása. Psychiatria Hungarica. XX. évf. 2005/Supplementum.
A nő személyiségfejlődésének elemzés a magyar népmesék tükrében. Pszichoterápia.VIII.: 105-118, 1999. 2.sz
A család és társadalom kapcsolata a lelki egészség és devianciák tükrében. Magyar Bioetikai Szemle, 1998. 1-2.sz.

A kollektív tudat és a női-férfi archetípus kölcsönhatásának elemzése - „Az istenhegyi székely leány" című magyar népmesében. Pszichoterápia VI.: 185-189 1997. 3/3. 185-189.

Pszchológia az embervédelem szolgálatában (Környezetünkért és lelki egészségünkért) Magyar Bioetikai Szemle. 1996/1.
Silva, P.-Rachman, S.: A rögeszmés-kényszeres betegség. Medicina Kiadó. 1995. (Fordította és az előszót írta: Antalfai Márta)
Gondolatok a diabetes mellitus pszichés háttértörténéseiről egy fiatal nőbeteg esetismertetése kapcsán. Pszichoterápia 1994. 3/3.

Az explorációval kapcsolatos szempontok In: Klinikai pszichológiai szöveggyűjtemény. Összeállította Varga Izabella. Tankönyvkiadó Vállalat. Bp. 1992.

Három kényszerneurotikus beteg eklektikus pszichoterápiájának ismertetése. II. Psychiatria Hungarica V. évf. 1990. 4. sz.